Dizajn tetovaža

Sanskrtski Shloka tetovažni dizajni koji predstavljaju ljubav prema roditeljima

Ideje za tetovažu sanskrtske shloke postaju prilično popularne među ljudima u današnje vrijeme. Ne samo Indijanci, već i strane slavne osobe viđaju se na tijelu naslikane tetovažama na sanskritu. Dizajn i slova sanskrita izgledaju drugačije od ostalih slova i simbola. 

Tetovaže koje predstavljaju ljubav roditelja postale su novi trend. Jedna od najboljih usluga u hinduizmu je usluga za roditelje. Mnogo je šloka koje predstavljaju ljubav roditelja u vjerskim tekstovima. Često se služenje roditeljima uspoređuje sa službom Bogu. Davanje usluga roditeljima naziva se otplaćivanjem ‘pitra-rin’ što znači zajam od roditelja. Mnogi ljudi pokazuju svoju ljubav i zahvalnost u obliku tetovaža. Atraktivna kaligrafija u kojoj je sholka napisana ne samo da izgleda super, već pokazuje i njihov osjećaj prema roditeljima. Ako i vi volite da se na vašem tijelu ispiše nešto jedinstveno, za vas imamo nekoliko sanskrtskih tetovaža shloka. No prije toga samo pogledajte što je u osnovi sanskrt, što znači sanskrt shloka.

SanskritKaže se da je majka svih jezika, Kaže se da je podrijetlo mnogih drugih jezika u Indiji. To je jezik božanskog. Sanskrt je drevni indoeuropski jezik u Indiji. Hinduistički spisi i klasični indijski epovi poput Mahabharate, Ramayane i Veda napisani su na sanskrtu. Međutim, vidi se da se koristi samo u vjerske svrhe. Jedan je od službenih državnih jezika u Indiji.

Shloka Je zapravo pjesnički oblik koji se koristi u sanskrtu. To je osnovni stihovni oblik indijskog epa. Shloka se općenito koristi u Ramayani, Mahabharati i Puranas Smritis. Riječ shloka duboko je napisao Maharishi Valmiki, pisac Ramayane. Vraćajući se na sanskritske tetovaže shloka, postoji nekoliko sanskrtskih riječi koje se popularno koriste. Popularne šloke, obično ispisane mastilom na tijelu, sadrže šloku karme, roditeljsku ljubav, inspiraciju, pravu ljubav itd. Ove šloke isijavaju čistoćom i osjećajem snage, čine najbolje.

Evo nekoliko najboljih sloka koje predstavljaju ljubav prema roditeljima i slave ih, a koje se mogu ispisati tijelom.

Pita Swarg Pita Dharma Sanskrtski Shloka dizajn tetovaža.

Ova sholka izražava osjećaj ljubavi i brige,

cijeniti i uzvratiti napore vaših roditelja

staviti umjesto vas.

Povratak na vrh Nazad na vrh मः मः ः ः।

ित ि ्॥॥॥

Transliteracija:

pitā svargaḥ pitā dharmaḥ pitā paramakaṃ tapaḥ।

pitari prītimāpanne sarvāḥ prīyanti devatāḥ॥

Engleski prijevod:

Otac je moje nebo, otac je moja religija, otac je najveća žrtva. Ako je on sretan, svi su bogovi sretni.

Prijevod na hindski:

Učinite sve što vam je potrebno, učinite sve što vam je potrebno, kliknite na link kako biste pronašli ono što želite. ब ब खु खु खु खु खु ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं

Izvor: Mahabharata Shanit Parva 258.20

Janakaschopneta Cha Sascha Vidya Prayachati Sanskrtski Shloka tetovažni dizajni

Ova sanskrtska shloka o ocu iz Neeti Shastre prikazuje pet odlika oca. U vremenima u kojima živimo, uvijek ćete u svom ocu pronaći ovih pet, pa čak i više kvaliteta.

जनकश्चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति।

न्नदाता भयत्राता पश्चैते पितरः मृत मृत

Transliteracija:

janakaścopanetā ca yaśca vidyāṃ Praiachati।

annadātā bhayatrātā paścaite pitaraḥ smṛtāḥ॥

Engleski prijevod:

Osoba koja rađa, koja inicira, koja daruje znanje, koja daje hranu i spašava od straha- ovih pet se smatra očevima.

Prijevod na hindski:

Zapamti, pošalji sve podatke, sačuvaj, ukloni i ukloni, ukloni i prikaži sve podatke – य प ंच ंच ंच ंच

Izvor: Neeti Shastra 80

Satyam Mata Pita Gyan Sanskritski dizajn Shloka tetovaža.

U ovoj shloki se kaže da je majka istina, a ocu znanje.

त त ित ित

Špijuniraj त त ब ब ब॥॥॥॥

Transliteracija:

satya mata pita jnanam dharmo bhrata daya sakha.

shantih patni kshama putrah shedete mam baandhawaah.

Engleski prijevod:

Istinitost je moja majka, znanje je moj otac, vjera je moj brat, milosrđe mi je prijatelj, miroljubivost je moja žena, a oprost moj sin. Ovo su moji rođaci.

Hindu prijevod:

Potpuno usklađeno, nemačko, njemačko, njemačko, njemačko, hrvatsko, hrvatsko, hrvatsko, hrvatsko, japansko, hrvatsko Želim to učiniti!

Sarva Tirthmayi Mata Sarvadevmaya Pita Sanskrtski Shloka dizajn tetovaža. रावतीर्रमयी माता सर्वदेवमयः पिता।

मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्॥

Transliteracija:

sarvatIrthamayI maataa sarvadevamayaH pitaa

maataraM pitaraM tasmaat sarvayatnena pUjayet

Engleski prijevod:

Majka je predmet pobožnosti, otac je kombinacija svih božanstava. Stoga je dužnost služiti obojici i cijeniti ih sve njihove napore.

Hindu prijevod:

Potpuno usklađeno sa svim ostalim jezicima इन दोनों कन सेवा से चतुर्वर्ग की प्राप्ति संभव है।

Yanmatapitaro vtuttam Dizajn tetovaža na sanskrtskom Shloka. न्मातापितरौ वृतं तनये कुरुतः सदा।

न सुप्रतिकारं तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्॥

Transliteracija:

yanmaataapitarau vRuthaM tanaye kurutaH sadaa

na supratikaaraM tattu maatraa pitraa cha yatkRutam

Engleski prijevod:

Čin djela koja neprestano rade majka i otac za svoju djecu … Nema odmazde za ona djela koja su roditelji učinili.

Hindu prijevod:

Odaberi-prilagodi ili ukloni sve što se može učiniti, a ne pritisni… Ne prikaži više

Izvor: Ramayana Ayodhya Kand

Od taittiriya upanishad shikshavalli jedanaesti

anuvaka.

Matru Devo Bhava Pitru Devo Bhava Sanskrtski Shloka dizajn tetovaža.

Ova shloka znači uvijek poštivati ​​svoje roditelje. Poštivanje roditelja vrlina je koju treba promatrati tijekom cijelog života.

मातृदेवो भव॥

ितृद॥

Transliteracija:

Matru devo bhavà

Pitru devo bhavà

Engleski prijevod:

Majku treba smatrati Bogom.

Oca treba smatrati Bogom.

Hindu prijevod:

माता को देवता के समन समजना चाहिए। ित ित वत

Janani Janmabhumi Swargdapi Gariyasi Sanskrtski Shloka dizajn tetovaža. जननी जन्मभूमिश्च वरीयसी।

Transliteracija:

Janani Janmabhoomischa Swargadapi Gariyasi

Engleski prijevod:

Janani (majka) i Janmabhoomi (zemlja) više su od neba.

Hindu prijevod:

जननी और जन्मभूमि School व बढ़ बढ़कर है।

Mata Gurutara Bhumeh Sanskrtski Shloka dizajn tetovaža. माता गुरुतरा भूमेः॥

Transliteracija:

Mata gurutra bhumeh.

Engleski prijevod:

Majke su teže od ove zemlje.

Hindu prijevod:

ाता इस भूमि से कही अधिक भारी होती है।

Dizajn tetovaža Atha Shiksha Pravaschyam na sanskrtu Shloka. Zadnji stupanj zaštite: Potvrda praćenja ितृमेदः।

Transliteracija:

Ath shiksha pravashyam matruman pitrmanacharyavan purusho veda.

Engleski prijevod:

Kad postoje tri najbolja učitelja, tj. Prva majka, drugi otac i treći učitelj, čovjek tada može biti samo obrazovan.

Hindu prijevod:

ब ब उत उत उत तम तम तम ि,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nasti Matusama Chaya Dizajn tetovaža na sanskrtu Shloka. नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गतिः। नास्ति मातृसमं त्राण, नास्ति मातृसमा प्रिया।

Transliteracija:

Nasti matrasma chaya, nasti matrasma gati | Nasti matrasme tran, nasti matrasma priya |

Engleski prijevod:

Nijedna nijansa se ne može usporediti s majkom, nijedan pristalica ne može se usporediti s majkom, nijedan zaštitnik se ne može usporediti s majkom, ništa najdraže se ne može usporediti s majkom.

Hindu prijevod:

माता के समन कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है। Učinite sve što vam je potrebno i pokušajte ih ukloniti u bilo koje vrijeme.

Pruthivya Putraste Jajani Vahavh Santi Sarsah Shlok Dizajn tetovaža ृ ृ ुत ुत मदीयोऽयं त त िव िव िव िव िव॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥

Transliteracija:

Prithivyam Putraste Janani Vahavaha Santi Saralah Param

Tesham Madhye viraltarlkham tav sutah madiyoyam tyagh

samuchitmidam no tav shivekuputro jayet kvachidapi kumaya na bhavti

Engleski prijevod:

Sve majke svih sinova na ovoj zemlji, Vrlo su jednostavne. Znači da je majci jako ugodno. Brzo postaje zadovoljna svojim sinovima. Odbacuje svu svoju sreću zbog sinova, jer sin može biti sin, ali majka možda nije Kumata (ludost).

Povratak na vrh stranice भी भी ुत ुत ैं ैं ैं ैं ैं व व व व व व व व व व व ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं ैं Ako ne želite da se vratite, pokušajte da se pridružite i da se pridružite. Ako želite pristupiti prethodnoj klasifikaciji, prijavite se i uklonite ovu stranicu Ovo je potrebno za sve korisnike koji žele da se pridruže, da se uklope, da se uklope, da se uklope ili uklone.

Mata Matskasham Sada Sanskritski dizajn Shloka tetovaža. ाता मत्स्काशं सदा॥

Transliteracija:

Mata matskansham sada

Engleski prijevod:

Mama je sa mnom zauvijek.

Hindu prijevod:

ाता सदा मेरे साल है।